Uncategorized

Čo je to klimatizácia? Klimatizácia (označovaná skratkou AC z anglického air conditioning) je úprava kvalitatívnych parametrov vzduchu v uzatvorených priestoroch alebo zariadenie (systém zariadení) na takúto úpravu a rozvod takto upraveného vzduchu. Hlavným...

Poznámka k cene: V cene je zahrnuté školenie, ubytovanie, strava a štartovací balíček. Cena bez DPH: 950 eur Cena s DPH: 1.140 eur Preferovaný termín kurzu uveďte do poznámky prihlášky. Poznámka: Kurz je limitovaný počtom účastníkov (10-14...