Marcové kurzy „Montér klimatizér“ vo Vrátnej Doline uskutočnené :-)

Marcové kurzy „Montér klimatizér“ vo Vrátnej Doline uskutočnené :-)

Praktický kurz „Montér Klimatizér“, ktorý sme uskutočnili v náhdernom prostredí Malej Fatry v kongresovom hoteli Boboty hotelboboty@vratna.sk , sme spolu s účastníkmi a školiteľmi strávili tri krásne dni. Vzhľadom k neuskutočneniu kurzu v januári, sme z dôvodu zvýšeného záujmu o kurz, uskutočnili hneď dva po sebe idúce kurzy. Atmosféra, ktorá vládla počas oboch kurzov, bola veľmi priateľská, za čo sa zaslúžil každý jeden či už školiteľ alebo absolvent kurzu. Počas týchto troch dní nazbierali absolventi mnoho užitočných rád, postupov, názorov, nápadov, informácií, ktoré zužitkujú vo svojich profesiách. Taktiež získali kontakty na dodávateľov a ďalších zaujímavých a potrebných ľudí pre svoj následný profesijný rast. Zlepšili si svoju manuálnu, technickú zručnosť, naučili sa pertlovať, spájkovať, odsávať a dopĺňať chladivo a pochopiteľne samostatne demontovať a montovať klimatizačné zariadenia. Získali rady, ako správne diagnostikovať poruchy a ako správne robiť servis. Získali ponúknutý Know how 🙂

Všetkým účastníkom kurzu ako aj prednášajúcim teoretickým aj praktickým školiteľom zo srdca ďakujeme a tešíme sa na ďalšie kurzy.