Ponuka kurzov

Montér klimatizér - vyhl. č.508/2009 Z.z.

Popis kurzu

Školenie je určené záujemcom o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti vykonávať činnosť: Oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického zariadenia plynového podľa § 18 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 

Po získaní certifikátu je účastník oprávnený túto činnosť vykonávať v rozsahu: Technické zariadenia plynové skupina Bi – chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie od 3 do 25kg vrátane

Montáž, rekonštrukcia, diagnostika, oprava a servis klimatizácie, plynové zariadenia a chladiace zariadenia. Médium: chladiace médium.

Obsah kurzu

Kurz je rozdelený na teoretickú a praktickú časť.

Teoretickou časťou účastníci kurzu získajú základné vedomosti fungovania klimatizačných a chladiacich jednotiek. Prehľad a rozdelenie podľa značiek, typov, výkonov, ich špecifiká a správne použitie v konkrétnom priestore. Získajú komunikačné zručnosti so zákazníkom, na čo si dávať pozor pri obhliadke, ktoré zariadenie je najvhodnejšie a ako vypracovať cenovú ponuku. Oboznámia sa s § 18 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., s BOZP a tiež, ktoré ostatné certifikáty a aké kroky sú nevyhnutné k práci klimatizéra. 

Praktická časť je venovaná získaniu zručností správneho montovania klimatizačných jednotiek, základná diagnostika porúch, postup pri ich opravách a následný profilaktický servis zariadení s použitím správnej chémie. Ukážeme si najčastejšie chyby pri inštalácii, aké náradie používať, na čo si dávať pozor. Samostatne si účastníci kruzu vyskúšajú pertlovanie, spájanie potrubia tvrdou spájkou, odsávanie a dopĺňanie chladiva, ako aj samotnú montáž a demontáž klimatizačného zariadenia.

Účastníkom ponúkame aj po skončení kurzu podporu pri servise a oprave klimatizácií a tiež kontakty na overených dodávateľov ako sú Vivax, Toshiba a Samsung. 

Školenie bude ukončené testom získaných vedomostí a praktickou skúškou.

Po úspešnom absolvovaní získa účastník Certifikát: „Doklad o overení odborných vedomostí“ vydaný podľa § 16 ods. 1, písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z., ktorý ho oprávňuje na činnosť: „Oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického zariadenia plynového podľa § 18 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 

Po získaní certifikátu je účastník oprávnený túto činnosť vykonávať v rozsahu: Technické zariadenia plynové skupina Bi – chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie od 3 do 25kg vrátane.

Montáž, rekonštrukcia, diagnostika, oprava a servis klimatizácií, plynových zariadení a chladiacich zariadení. Médium: chladiace médium.

 
Cieľová skupina

Cieľom je oboznámiť sa s požiadavkami týkajúcimi sa vykonávania činnosti oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického zariadenia plynového. Kurz je určený záujemcom o získanie najmä praktických zručností montáže, servisu a opráv klimatizácií, diagnostika a poruchy, rekonštrukcie klimatizačných a chladiarenských zariadení, profilaktický servis. 

Poznámka k cene: V cene je zahrnuté ubytovanie v kongresovom hoteli, kompletná strava vrátane coffebreakov, kongresová sála, prednášajúci školitelia, certifikát. Účastníci dostanú malý darček. 

Cena bez DPH: 950 eur   

Cena s DPH: 1.140 eur

Predpokladané termíny: 

21-23. jún 2023

25-27. september 2023

13-15. november 2023

Poznámka k termínu:

Kurz sa otvára podľa záujmu. Prosíme uviesť do poznámky preferovaný termín kurzu, na ktorý sa hlásite.

Počet účastníkov: 10-14

Vzhľadom k aktuálnej politickej situácii v súvislosti s pandémiou COVID19 a neustále sa meniacim nariadeniam vlády SR, sa môže termín kurzu zmeniť, posunúť. 

Šťastní absolventi 🙂

Tepelné čerpadlá - vyhl. č.508/2009 Z.z. - Praktický kurz

Popis kurzu

Školenie je určené záujemcom o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti vykonávať činnosť: Oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického zariadenia plynového podľa § 18 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 

Po získaní certifikátu je účastník oprávnený túto činnosť vykonávať v rozsahu: Technické zariadenia plynové skupina Bi – chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie od 3 do 25kg vrátane

Montáž, rekonštrukcia, diagnostika, oprava a servis klimatizácie, plynové zariadenia a chladiace zariadenia. Médium: chladiace médium.

 

Obsah kurzu

Kurz je rozdelený na teoretickú a praktickú časť.

 

Teoretickou časťou účastníci kurzu získajú základné vedomosti fungovania klimatizačných, chladiacich jednotiek a tepelných čerpadiel. Prehľad a rozdelenie podľa značiek, typov, výkonov, ich špecifiká a správne použitie v konkrétnom priestore. Získajú komunikačné zručnosti so zákazníkom, na čo si dávať pozor pri obhliadke, ktoré zariadenie je najvhodnejšie a ako vypracovať cenovú ponuku. Oboznámia sa s § 18 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., s BOZP a ostatnými certifikátmi potrebnými pre výkon profesie. 

Praktická časť je venovaná získaniu zručností správneho montovania tepelných čerpadiel, základná diagnostika porúch, postup pri ich opravách a následný proaktický servis zariadení s použitím správnej chémie. Ukážeme si najčastejšie chyby pri inštalácii, aké náradie používať, na čo si dávať pozor. Účastníci si samostatne vyskúšajú všetky úkony potrebné pre montáž tepelných čerpadiel. 

Účastníkom ponúkame aj po skončení kurzu podporu pri servise a oprave, a tiež kontakty na overených dodávateľov ako sú Vivax, Toshiba a Samsung. 

Školenie bude ukončené testom získaných vedomostí a praktickou skúškou.

Po úspešnom absolvovaní získa účastník Certifikát: „Doklad o overení odborných vedomostí“ vydaný podľa § 16 ods. 1, písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z., ktorý ho oprávňuje na činnosť: „Oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického zariadenia plynového podľa § 18 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 

 

Po získaní certifikátu je účastník oprávnený túto činnosť vykonávať v rozsahu: Technické zariadenia plynové skupina Bi – chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie od 3 do 25kg vrátane.

Montáž, rekonštrukcia, diagnostika, oprava a servis klimatizácií, plynových zariadení a chladiacich zariadení. Médium: chladiace médium.

 

Cieľová skupina

 

Cieľom je oboznámiť sa s požiadavkami týkajúcimi sa vykonávania činnosti oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického zariadenia plynového. Kurz je určený záujemcom o získanie najmä praktických zručností montáže, servisu a opráv tepelných čerpadiel, základná diagnostika a poruchy, profilaktický servis. 

 

Poznámka k cene: V cene je zahrnuté ubytovanie v kongresovom hoteli, kompletná strava vrátane coffebreakov, kongresová sála, prednášajúci školitelia, certifikát. Účastníci dostanú malý darček. 

Cena bez DPH: 1.250 eur   

Cena s DPH: 1.500 eur

Predpokladaný termín: 

5-7. jún 2023

12.-14.október 2023

Poznámka k termínu:

Kurz sa otvára podľa záujmu. Prosíme uviesť do poznámky preferovaný termín kurzu, na ktorý sa hlásite.

Počet účastníkov: 4-6

Vzhľadom k aktuálnej politickej situácii v súvislosti s pandémiou COVID19 a neustále sa meniacim nariadeniam vlády SR, sa môže termín kurzu zmeniť, posunúť. 

 

Kurz montáže chladiacich, mraziacich boxov a technológie - vyhl. č.508/2009 Z.z.

Popis kurzu

Školenie je určené záujemcom o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti vykonávať činnosť: Oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického zariadenia plynového podľa § 18 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 

Oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradených technických zariadení plynových – mraziace zariadenia a chladiace zariadenia. Médium: Pre Bi médium chladiace médiá. Montáž chladiacich a mraziacich technológii, oprava, servis, diagnostika.

Obsah kurzu

Účastníci kurzu získajú základné vedomosti fungovania mraziacich a chladiacich jednotiek, ich špecifiká a správne použitie v konkrétnom priestore, v boxe, miestnosti. Získajú komunikačné zručnosti so zákazníkom, na čo si dávať pozor pri obhliadke, ktoré zariadenie je najvhodnejšie a ako vypracovať cenovú ponuku. Vysvetlíme, ktoré certifikáty a aké kroky sú nevyhnutné k práci montáže chladiacich technológií.

Získajú praktické zručnosti správneho montovania kondnzačných jednotiek, diagnostikovanie porúch, postup pri ich opravách a následné servisovanie zariadení s použitím správnej chémie. Ukážeme si najčastejšie chyby pri inštalácii, aké náradie používať, na čo si dávať pozor.
Praktickými ukážkami a následne samostatne si vyskúšajú pertlovanie, spájanie potrubia, či zváranie ako aj samotnú montáž chladiaceho a mraziaceho zariadenia.

Školenie bude ukončené testom získaných vedomostí a praktickou skúškou. Po úspešnom absolvovaní získa účastník Certifikát: Doklad o overení odborných vedomostí“ vydaný podľa § 16 ods. 1, písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z., ktorý ho oprávňuje na činnosť: „Oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického zariadenia plynového“ podľa § 18 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 

 

Cieľová skupina

Cieľom je oboznámiť sa s požiadavkami týkajúcimi sa vykonávania činnosti oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického zariadenia plynového. Získať teoretické a najmä praktické zručnosti v oblasti diagnostiky, motnáže, opravy, rekonštrukcie, porúch a servisu kondenzačných jednotiek. Získať praktické zručnosti montáže chladiaceho a mraziaceho zariadenia. Pomôcť ľuďom získať nové možnosti uplatnenia svojich schopností.

Poznámka k cene: V cene je zahrnuté školenie, ubytovanie, strava, štartovací balíček.

Cena bez DPH: 1.350 eur   

Cena s DPH: 1.620 eur

Termín kurzu:

Kurz sa otvára podľa záujmu

Kapacita: 10 Účastníci kurzu získajú základné vedomosti fungovania mraziacich
a chladiacich jednotiek, ich špecifiká a správne použitie v konkrétnom
priestore, v boxe, miestnosti. Získajú komunikačné zručnosti so zákazníkom, na
čo si dávať pozor pri obhliadke, ktoré zariadenie je najvhodnejšie a ako
vypracovať cenovú ponuku. Vysvetlíme, ktoré certifikáty a aké kroky sú
nevyhnutné k práci montáže chladiacich technológií.

Získajú
praktické zručnosti správneho montovania kondnzačných jednotiek,
diagnostikovanie porúch, postup pri ich opravách a následné servisovanie
zariadení s použitím správnej chémie. Ukážeme si najčastejšie chyby pri
inštalácii, aké náradie používať, na čo si dávať pozor.
Praktickými ukážkami a následne samostatne si vyskúšajú pertlovanie, spájanie
potrubia, či zváranie ako aj samotnú montáž chladiaceho a mraziaceho
zariadenia.

Školenie
bude ukončené testom získaných vedomostí a praktickou skúškou. Po úspešnom
absolvovaní získa účastník Certifikát: Doklad o overení odborných
vedomostí“ vydaný podľa § 16 ods. 1, písm. c) zákona č. 124/2006 Z.
z., 
ktorý ho oprávňuje na činnosť: „Oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického
zariadenia plynového“ podľa § 18 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 

 

Prípravný kurz na skúšky odbornej spôsobilosti podľa vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z. § 18 odst 2 .

Kurz je určený pre:
Pracovníkov, ktorí budú vykonávať montáž, opravy, rekonštrukciu a údržbu plynových zariadení – technické zariadenia plynové skupiny Bh od 5 kW do 0,5 MW.

Cieľ kurzu a skúšky:
Kurz je zameraný na získanie kvalifikácie – osvedčenia na montáž, opravy, rekonštrukciu a údržbu plynových zariadení v zmysle vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z. § 18 odst 2.
Požadované náležitosti:
Ku prihláške je potrebné potvrdiť:
1. požadované odborné vzdelanie.
2. potvrdenie lekára o duševnej a fyzickej spôsobilosti na vykonávanie činnosti.
3. správne vyplnenie prihlášky na skúšky.
Pracovníci podľa § 18/odsek 2, skupiny Bh – písomný doklad odbornej spôsobilosti získajú účastníci po úspešnom overení odborných vedomostí revíznym technikom. Pre riadiacich pracovníkov pri opravách, rekonštrukcii plyn. zariadení skupiny A- § 18/odsek 1. Skúšku vykoná TI a. s. alebo iná OPO po skončení kurzu.
Dĺžka školenia:
1 deň skupina B
2 dni skupina A
Termín a miesto:
Priebežne. Možnosť individuálnej  prípravy a skúšky.
 AKTUÁLNY TERMÍN:
SKUPINA A: po dohode 

SKUPINA B: po dohode 

Skúška v ten istý deň. 

Cena za kurz:
SKUPINA A – 280,- €
SKUPINA B – 180,- €

Praktický kurz - diagnostika a oprava klimatizačných zariadení

Popis kurzu

Školenie je určené záujemcom o získanie praktických zručností na diagnostiku a opravy klimatizačných zariadení a osvedčenia o odbornej spôsobilosti vykonávať činnosť: Oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického zariadenia plynového podľa § 18 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 

Po získaní certifikátu je účastník oprávnený túto činnosť vykonávať v rozsahu: Technické zariadenia plynové skupina Bi – chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie od 3 do 25kg vrátane

Montáž, rekonštrukcia, diagnostika, oprava a servis klimatizácie, plynové zariadenia a chladiace zariadenia. Médium: chladiace médium.

Obsah kurzu

Kurz je rozdelený na teoretickú a praktickú časť.

Teoretickou časťou účastníci kurzu získajú základné vedomosti fungovania klimatizačných a chladiacich jednotiek. Prehľad a rozdelenie podľa značiek, ich špecifiká a správne použitie v konkrétnom priestore. Získajú komunikačné zručnosti so zákazníkom, na čo si dávať pozor pri obhliadke, ktoré zariadenie je najvhodnejšie a ako vypracovať cenovú ponuku. Oboznámia sa s § 18 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., s BOZP a tiež, ktoré ostatné certifikáty a aké kroky sú nevyhnutné k práci klimatizéra. 

Praktická časť je venovaná získaniu zručností správneho montovania klimatizačných jednotiek, diagnostikovanie porúch, postup pri ich opravách a následný servis zariadení s použitím správnej chémie. Ukážeme si najčastejšie chyby pri inštalácii, aké náradie používať, na čo si dávať pozor. Samostatne si vyskúšajú pertlovanie, spájanie potrubia tvrdou spájkou, ako aj samotnú montáž klimatizačného zariadenia. Účastníkom ponúkame aj po skončení kurzu podporu pri servise a oprave klimatizácií a tiež kontakty na overených dodávateľov ako sú Toshiba a Samsung. 
Školenie bude ukončené testom získaných vedomostí a praktickou skúškou. Po úspešnom absolvovaní získa účastník Certifikát: „Doklad o overení odborných vedomostí“ vydaný podľa § 16 ods. 1, písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z., ktorý ho oprávňuje na činnosť: „Oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického zariadenia plynového podľa § 18 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 

Po získaní certifikátu je účastník oprávnený túto činnosť vykonávať v rozsahu: Technické zariadenia plynové skupina Bi – chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie od 3 do 25kg vrátane.

Montáž, rekonštrukcia, diagnostika, oprava a servis klimatizácií, plynových zariadení a chladiacich zariadení. Médium: chladiace médium.
 
Cieľová skupina

Cieľom je oboznámiť sa s požiadavkami týkajúcimi sa vykonávania činnosti oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického zariadenia plynového. Kurz je určený záujemcom o získanie najmä praktických zručností montáže, servisu a opráv klimatizácií, diagnostika a poruchy, rekonštrukcie klimatizačných a chladiarenských zariadení, profilaktický servis. 

Poznámka k cene: V cene je zahrnuté ubytovanie v kongresovom hoteli, kompletná strava vrátane coffebreakov, kongresová sála, školitelia, certifikát. Účastníci dostanú darček. 

Cena bez DPH: 920 eur   

Cena s DPH: 1104 eur

Termíny:

Kurz sa otvára podľa záujmu.

Poznámka k termínu: Vzhľadom k aktuálnej politickej situácii v súvislosti s pandémiou COVID19 a meniacim sa nariadeniam vlády SR, sa termín môže meniť.

Kurz ma prakticky naučil, ako správne montovať klimatizáciu.
Peter Ftorek
montér