Ponuka kurzov

Praktický kurz Montér klimatizér

Popis kurzu

Školenie je určené záujemcom o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti vykonávať činnosť: Oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického zariadenia plynového podľa § 18 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 

Po získaní certifikátu je účastník oprávnený túto činnosť vykonávať v rozsahu: Technické zariadenia plynové skupina Bi – chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie od 3 do 25kg vrátane

Montáž, rekonštrukcia, diagnostika, oprava a servis vyhradených plynových zariadení. Médium: chladiace médium.

Obsah kurzu

Kurz je rozdelený na teoretickú a praktickú časť.

Teoretickou časťou účastníci kurzu získajú základné vedomosti fungovania klimatizačných a chladiacich jednotiek. Prehľad a rozdelenie podľa značiek, typov, výkonov, ich špecifiká a správne použitie v konkrétnom priestore. Získajú komunikačné zručnosti so zákazníkom, na čo si dávať pozor pri obhliadke, ktoré zariadenie je najvhodnejšie a ako vypracovať cenovú ponuku. Oboznámia sa s § 18 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., s BOZP a tiež, ktoré ostatné certifikáty a aké kroky sú nevyhnutné k práci klimatizéra. 

Praktická časť je venovaná získaniu zručností správneho montovania klimatizačných jednotiek, základná diagnostika porúch, postup pri ich opravách a následný profilaktický servis zariadení s použitím správnej chémie. Ukážeme si najčastejšie chyby pri inštalácii, aké náradie používať, na čo si dávať pozor. Samostatne si účastníci kruzu vyskúšajú pertlovanie, spájanie potrubia tvrdou spájkou, odsávanie a dopĺňanie chladiva, ako aj samotnú montáž a demontáž klimatizačného zariadenia.

Účastníkom ponúkame aj po skončení kurzu podporu pri servise a oprave klimatizácií a tiež kontakty na overených dodávateľov ako sú Vivax, Toshiba a Samsung. 

Školenie bude ukončené testom získaných vedomostí a praktickou skúškou.

Po úspešnom absolvovaní získa účastník Certifikát: „Doklad o overení odborných vedomostí“ vydaný podľa § 16 ods. 1, písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z., ktorý ho oprávňuje na činnosť: „Oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického zariadenia plynového podľa § 18 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 

Po získaní certifikátu je účastník oprávnený túto činnosť vykonávať v rozsahu: Technické zariadenia plynové skupina Bi – chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie od 3 do 25kg vrátane.

Montáž, rekonštrukcia, diagnostika, oprava a servis plynových zariadení. Médium: chladiace médium.

 
Cieľová skupina

Cieľom je oboznámiť sa s požiadavkami týkajúcimi sa vykonávania činnosti oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického zariadenia plynového. Kurz je určený záujemcom o získanie najmä praktických zručností montáže, servisu a opráv klimatizácií, diagnostika a poruchy, rekonštrukcie klimatizačných a chladiarenských zariadení, profylaktický servis. 

Poznámka k cene: V cene je zahrnuté ubytovanie v kongresovom hoteli, kompletná strava vrátane coffebreakov, kongresová sála, prednášajúci školitelia, certifikát. Účastníci dostanú malý darček. 

Cena s DPH: 1.140 eur

Termín: 

15.-17. máj 2024

18.-20. september 2024

20.-22. november 2024

Poznámka k termínu:

Kurz sa otvára podľa záujmu. Prosíme uviesť do poznámky preferovaný termín kurzu, na ktorý sa hlásite.

Počet účastníkov: 10-14, Miesto konania: Terchová

Šťastní absolventi 🙂

Praktický kurz Tepelné čerpadlá

Popis kurzu

Školenie je určené záujemcom o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti vykonávať činnosť: Oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického zariadenia plynového podľa § 18 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 

Po získaní certifikátu je účastník oprávnený túto činnosť vykonávať v rozsahu: Technické zariadenia plynové skupina Bi – chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie od 3 do 25kg vrátane

Montáž, rekonštrukcia, diagnostika, oprava a servis vyhradených plynových zariadení. Médium: chladiace médium.

 

Obsah kurzu

Kurz je rozdelený na teoretickú a praktickú časť.

 

Teoretickou časťou účastníci kurzu získajú základné vedomosti fungovania klimatizačných, chladiacich jednotiek a tepelných čerpadiel. Prehľad a rozdelenie podľa značiek, typov, výkonov, ich špecifiká a správne použitie v konkrétnom priestore. Získajú komunikačné zručnosti so zákazníkom, na čo si dávať pozor pri obhliadke, ktoré zariadenie je najvhodnejšie a ako vypracovať cenovú ponuku. Oboznámia sa s § 18 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., s BOZP a ostatnými certifikátmi potrebnými pre výkon profesie. 

Praktická časť je venovaná získaniu zručností správneho montovania tepelných čerpadiel, základná diagnostika porúch, postup pri ich opravách a následný profylaktický servis zariadení s použitím správnej chémie. Ukážeme si najčastejšie chyby pri inštalácii, aké náradie používať, na čo si dávať pozor. Účastníci si samostatne vyskúšajú všetky úkony potrebné pre montáž tepelných čerpadiel. 

Účastníkom ponúkame aj po skončení kurzu podporu pri servise a oprave, a tiež kontakty na overených dodávateľov ako sú Vivax, Toshiba a Samsung. 

Školenie bude ukončené testom získaných vedomostí a praktickou skúškou.

Po úspešnom absolvovaní získa účastník Certifikát: „Doklad o overení odborných vedomostí“ vydaný podľa § 16 ods. 1, písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z., ktorý ho oprávňuje na činnosť: „Oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického zariadenia plynového podľa § 18 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 

 

Po získaní certifikátu je účastník oprávnený túto činnosť vykonávať v rozsahu: Technické zariadenia plynové skupina Bi – chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie od 3 do 25kg vrátane.

Montáž, rekonštrukcia, diagnostika, oprava a servis plynových zariadení. Médium: chladiace médium

 

Cieľová skupina

 

Cieľom je oboznámiť sa s požiadavkami týkajúcimi sa vykonávania činnosti oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického zariadenia plynového. Kurz je určený záujemcom o získanie najmä praktických zručností montáže, servisu a opráv tepelných čerpadiel, základná diagnostika a poruchy, profylaktický servis. 

 

Poznámka k cene: V cene je zahrnuté ubytovanie v kongresovom hoteli, kompletná strava vrátane coffebreakov, kongresová sála, prednášajúci školitelia, certifikát. Účastníci dostanú malý darček. 

Cena s DPH: 1.500 eur

Termín: 

24.-26. apríl 2024

19.-21. jún 2024

23.-25. október 2024

11.-13. december 2024

Poznámka k termínu:

Kurz sa otvára podľa záujmu. Prosíme uviesť do poznámky preferovaný termín kurzu, na ktorý sa hlásite.

Počet účastníkov: 4-6, Miesto konania: Galanta

 

Praktický kurz montáže chladiacich, mraziacich boxov a technológie

Popis kurzu

Školenie je určené záujemcom o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti vykonávať činnosť: Oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického zariadenia plynového podľa § 18 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 

Oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradených technických zariadení plynových – mraziace zariadenia a chladiace zariadenia. Médium: Pre Bi médium chladiace médiá. Montáž chladiacich a mraziacich technológii, oprava, servis, diagnostika.

Obsah kurzu

Účastníci kurzu získajú základné vedomosti fungovania mraziacich a chladiacich jednotiek, ich špecifiká a správne použitie v konkrétnom priestore, v boxe, miestnosti. Získajú komunikačné zručnosti so zákazníkom, na čo si dávať pozor pri obhliadke, ktoré zariadenie je najvhodnejšie a ako vypracovať cenovú ponuku. Vysvetlíme, ktoré certifikáty a aké kroky sú nevyhnutné k práci montáže chladiacich technológií.

Získajú praktické zručnosti správneho montovania kondnzačných jednotiek, diagnostikovanie porúch, postup pri ich opravách a následné servisovanie zariadení s použitím správnej chémie. Ukážeme si najčastejšie chyby pri inštalácii, aké náradie používať, na čo si dávať pozor.
Praktickými ukážkami a následne samostatne si vyskúšajú pertlovanie, spájanie potrubia, či zváranie ako aj samotnú montáž chladiaceho a mraziaceho zariadenia.

Školenie bude ukončené testom získaných vedomostí a praktickou skúškou. Po úspešnom absolvovaní získa účastník Certifikát: Doklad o overení odborných vedomostí“ vydaný podľa § 16 ods. 1, písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z., ktorý ho oprávňuje na činnosť: „Oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického zariadenia plynového“ podľa § 18 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 

 

Cieľová skupina

Cieľom je oboznámiť sa s požiadavkami týkajúcimi sa vykonávania činnosti oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického zariadenia plynového. Získať teoretické a najmä praktické zručnosti v oblasti diagnostiky, motnáže, opravy, rekonštrukcie, porúch a servisu kondenzačných jednotiek. Získať praktické zručnosti montáže chladiaceho a mraziaceho zariadenia. Pomôcť ľuďom získať nové možnosti uplatnenia svojich schopností.

Poznámka k cene: V cene je zahrnuté školenie, ubytovanie, strava, štartovací balíček.

Cena s DPH: 1.620 eur

Termín kurzu:

28.2.-01.03.2024 (pri naplnení kapacity kurzu), Miesto konania: Galanta

Kapacita: 4-6 Účastníci kurzu získajú základné vedomosti fungovania mraziacich
a chladiacich jednotiek, ich špecifiká a správne použitie v konkrétnom
priestore, v boxe, miestnosti. Získajú komunikačné zručnosti so zákazníkom, na
čo si dávať pozor pri obhliadke, ktoré zariadenie je najvhodnejšie a ako
vypracovať cenovú ponuku. Vysvetlíme, ktoré certifikáty a aké kroky sú
nevyhnutné k práci montáže chladiacich technológií.

Získajú
praktické zručnosti správneho montovania kondnzačných jednotiek,
diagnostikovanie porúch, postup pri ich opravách a následné servisovanie
zariadení s použitím správnej chémie. Ukážeme si najčastejšie chyby pri
inštalácii, aké náradie používať, na čo si dávať pozor.
Praktickými ukážkami a následne samostatne si vyskúšajú pertlovanie, spájanie
potrubia, či zváranie ako aj samotnú montáž chladiaceho a mraziaceho
zariadenia.

Školenie bude ukončené testom získaných vedomostí a praktickou skúškou. Po úspešnom
absolvovaní získa účastník Certifikát: Doklad o overení odborných
vedomostí“ vydaný podľa § 16 ods. 1, písm. c) zákona č. 124/2006 Z.
z., 
ktorý ho oprávňuje na činnosť: „Oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického
zariadenia plynového“ podľa § 18 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 

 

Prípravný kurz na skúšky odbornej spôsobilosti podľa vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z. § 18 odst 2 .

Kurz je určený pre:
Pracovníkov, ktorí budú vykonávať montáž, opravy, rekonštrukciu a údržbu plynových zariadení – technické zariadenia plynové skupiny Bh od 5 kW do 0,5 MW.

Cieľ kurzu a skúšky:
Kurz je zameraný na získanie kvalifikácie – osvedčenia na montáž, opravy, rekonštrukciu a údržbu plynových zariadení v zmysle vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z. § 18 odst 2.
Požadované náležitosti:
Ku prihláške je potrebné potvrdiť:
1. požadované odborné vzdelanie.
2. potvrdenie lekára o duševnej a fyzickej spôsobilosti na vykonávanie činnosti.
3. správne vyplnenie prihlášky na skúšky.
Pracovníci podľa § 18/odsek 2, skupiny Bh – písomný doklad odbornej spôsobilosti získajú účastníci po úspešnom overení odborných vedomostí revíznym technikom. Pre riadiacich pracovníkov pri opravách, rekonštrukcii plyn. zariadení skupiny A- § 18/odsek 1. Skúšku vykoná TI a. s. alebo iná OPO po skončení kurzu.
Dĺžka školenia:
1 deň skupina B
2 dni skupina A
Termín a miesto:
Priebežne. Možnosť individuálnej  prípravy a skúšky. Do poznámky prihlášky uveďte skupinu, na ktorú sa hlásite (A/B).
 AKTUÁLNY TERMÍN:
SKUPINA A: po dohode 

SKUPINA B: po dohode 

Skúška v ten istý deň. 

Cena za kurz:
SKUPINA A – 280,- €
SKUPINA B – 180,- €

Praktický kurz diagnostiky a opráv klimatizačných zariadení

Popis kurzu

Školenie je určené záujemcom o získanie praktických zručností na diagnostiku a opravy klimatizačných zariadení a osvedčenia o odbornej spôsobilosti vykonávať činnosť: Oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického zariadenia plynového podľa § 18 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 

Po získaní certifikátu je účastník oprávnený túto činnosť vykonávať v rozsahu: Technické zariadenia plynové skupina Bi – chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie od 3 do 25kg vrátane

Montáž, rekonštrukcia, diagnostika, oprava a servis vyhradených plynových zariadení. Médium: chladiace médium.

Obsah kurzu

Kurz je rozdelený na teoretickú a praktickú časť.

Teoretickou časťou účastníci kurzu získajú základné vedomosti fungovania klimatizačných a chladiacich jednotiek. Prehľad a rozdelenie podľa značiek, ich špecifiká a správne použitie v konkrétnom priestore. Získajú komunikačné zručnosti so zákazníkom, na čo si dávať pozor pri obhliadke, ktoré zariadenie je najvhodnejšie a ako vypracovať cenovú ponuku. Oboznámia sa s § 18 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., s BOZP a tiež, ktoré ostatné certifikáty a aké kroky sú nevyhnutné k práci klimatizéra. 

Praktická časť je venovaná získaniu zručností správneho montovania klimatizačných jednotiek, diagnostikovanie porúch, postup pri ich opravách a následný servis zariadení s použitím správnej chémie. Ukážeme si najčastejšie chyby pri inštalácii, aké náradie používať, na čo si dávať pozor. Samostatne si vyskúšajú pertlovanie, spájanie potrubia tvrdou spájkou, ako aj samotnú montáž klimatizačného zariadenia. Účastníkom ponúkame aj po skončení kurzu podporu pri servise a oprave klimatizácií a tiež kontakty na overených dodávateľov ako sú Toshiba a Samsung. 
Školenie bude ukončené testom získaných vedomostí a praktickou skúškou. Po úspešnom absolvovaní získa účastník Certifikát: „Doklad o overení odborných vedomostí“ vydaný podľa § 16 ods. 1, písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z., ktorý ho oprávňuje na činnosť: „Oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického zariadenia plynového podľa § 18 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 

Po získaní certifikátu je účastník oprávnený túto činnosť vykonávať v rozsahu: Technické zariadenia plynové skupina Bi – chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie od 3 do 25kg vrátane.

Montáž, rekonštrukcia, diagnostika, oprava a servis plynových zariadení. Médium: chladiace médium
 
Cieľová skupina

Cieľom je oboznámiť sa s požiadavkami týkajúcimi sa vykonávania činnosti oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického zariadenia plynového. Kurz je určený záujemcom o získanie najmä praktických zručností montáže, servisu a opráv klimatizácií, diagnostika a poruchy, rekonštrukcie klimatizačných a chladiarenských zariadení, profylaktický servis. 

Poznámka k cene: V cene je zahrnuté ubytovanie v kongresovom hoteli, kompletná strava vrátane coffeebreakov, kongresová sála, školitelia, certifikát. Účastníci dostanú darček. 

Kapacita: 4-6

Cena s DPH: 1104 eur; dĺžka trvania: 2 dni

Termín: 06.-07.03.2024 (pri naplnení kapacity kurzu), Miesto konania: Galanta  

 

Praktický kurz – diagnostika a oprava porúch tepelných čerpadiel

Popis kurzu

Školenie je určené záujemcom o získanie praktických zručností na diagnostiku a opravy tepelných čerpadiel a osvedčenia o odbornej spôsobilosti vykonávať činnosť: Oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického zariadenia plynového podľa § 18 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 

Po získaní certifikátu je účastník oprávnený túto činnosť vykonávať v rozsahu: Technické zariadenia plynové skupina Bi – chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie od 3 do 25kg vrátane

Montáž, rekonštrukcia, diagnostika, oprava a servis vyhradených plynových zariadení. Médium: chladiace médium.

Obsah kurzu

Kurz je rozdelený na teoretickú a praktickú časť.

Teoretickou časťou účastníci kurzu získajú základné vedomosti fungovania tepelného čerpadla. Prehľad a rozdelenie podľa značiek, ich špecifiká a správne použitie v konkrétnom priestore. Získajú komunikačné zručnosti so zákazníkom, na čo si dávať pozor pri obhliadke, ktoré zariadenie je najvhodnejšie a ako vypracovať cenovú ponuku. Oboznámia sa s § 18 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., s BOZP a tiež, ktoré ostatné certifikáty a aké kroky sú nevyhnutné k práci montáže tepelného čerpadla. 

Praktická časť je venovaná získaniu zručností správneho montovania tepelného čerpadla, diagnostikovanie porúch, postup pri ich opravách a následný servis zariadení s použitím správnej chémie. Ukážeme si najčastejšie chyby pri inštalácii, aké náradie používať, na čo si dávať pozor. Samostatne si vyskúšajú pertlovanie, spájanie potrubia tvrdou spájkou, ako aj samotnú montáž tepelného čerpadla. Účastníkom ponúkame aj po skončení kurzu podporu pri servise a oprave tepelného čerpadla a tiež kontakty na overených dodávateľov ako sú Inventor, Daikin a Samsung.
Školenie bude ukončené testom získaných vedomostí a praktickou skúškou. Po úspešnom absolvovaní získa účastník Certifikát: „Doklad o overení odborných vedomostí“ vydaný podľa § 16 ods. 1, písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z., ktorý ho oprávňuje na činnosť: „Oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického zariadenia plynového podľa § 18 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 

Po získaní certifikátu je účastník oprávnený túto činnosť vykonávať v rozsahu: Technické zariadenia plynové skupina Bi – chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie od 3 do 25kg vrátane.

– diagnostika porúch tepelných čerpadiel
– dosatie chladiva do tepelného čerpadla
– merania tlaku, teploty, hluku, výkonu
– výmena náhradných dielov
– spájkovanie potrubia a spájkovanie náhradných dielov 
– poruchové kódy 
– nastavenie tepelných čerpadiel
– doplnenie chladiva do tepelných čerpadiel 
– servis tepelných čerpadiel
 
Cieľová skupina

Cieľom je oboznámiť sa s požiadavkami týkajúcimi sa vykonávania činnosti oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického zariadenia plynového. Kurz je určený záujemcom o získanie najmä praktických zručností montáže, servisu a opráv tepelných čerpadiel, diagnostika a poruchy, profylaktický servis. 

Poznámka k cene: V cene je zahrnuté ubytovanie v kongresovom hoteli, kompletná strava vrátane coffeebreakov, kongresová sála, školitelia, certifikát. Účastníci dostanú darček. 

Cena s DPH: 1620 eur; dĺžka trvania: 3 dni; Miesto konania: Galanta

Termíny: Kurz sa otvára podľa záujmu.