Blog

Čo je to klimatizácia? Klimatizácia (označovaná skratkou AC z anglického air conditioning) je úprava kvalitatívnych parametrov vzduchu v uzatvorených priestoroch alebo zariadenie (systém zariadení) na takúto úpravu a rozvod takto upraveného vzduchu. Hlavným...

k-kurzy.sk ochrana osobných údajov Tieto pravidlá nakladania s osobnými údajmi spoločnosti Kocur, s.r.o., so sídlom Košúty 621, 925 09 Košúty, upravujú zásady spracovania osobných údajov návštevníkov webových stránok www.k-kurzy.sk (ďalej len...