Kurzy zamerané na vyhradené technické zariadenia PLYNOVÉ, TLAKOVÉ a DVÍHACIE.

Kurzy zamerané na vyhradené technické zariadenia PLYNOVÉ, TLAKOVÉ a DVÍHACIE.

Naše kurzy sú určené pre záujemcov o prácu s vyhradenými technickými zariadeniami plynovými, tlakovými a zdvíhacími. Sú určené pre ľudí, ktorí už vykonávajú činnosť klimatizéra či chladiara, no nemajú potrebné certifikáty alebo si chcú rozšíriť svoje vedomosti a schopnosti, či zdokonaliť sa v praktických zručnostiach. Sú určené pre fyzické ako aj právnické osoby. Školiaca činnosť pracovníkov na obsluhu a opravy vyhradených technických zariadení.

Ponúkame teoretické kurzy na získanie potrebných certifikátov a ponúkame aj praktické kurzy v dĺžke konania 3-4 dni, kde majú účastníci možnosť okrem získania certifikátu, najmä si samostatne vyskúšať montáž pod dohľadom skúsených odborníkov, naučiť sa správne diagnostikovať, montovať, opravovať, vykonávať servis, taktiež si rozšíriť svoje profesijné vedomosti, získať nové kontakty, ako aj príležitosť vlastného osobného rastu s výhliadkou do budúcnosti.

Situácia na trhu s klimatizáciami a chladením nie je dobrá a mnohokrát chýba aj prax a skúsenosti. Nekvalitná práca poškodzujem meno všetkých. Naším cieľom a poslaním nami ponúkaných kurzov je spojiť sa a vytvárať a budovať dobré vzťahy medzi klimatizérmi a chladiarmi. Ponúkame svoje know kow pre záujemcov o toto remeslo.