Kurz montáže klimatizačných zariadení – vyhl. č.508/2009 Z.z.

Kurz montáže klimatizačných zariadení – vyhl. č.508/2009 Z.z.

Poznámka k cene: V cene je zahrnuté školenie, ubytovanie, strava a štartovací balíček.

Cena bez DPH: 830 eur   

Cena s DPH: 996 eur

Termín kurzu:  24-26. január 2023

Poznámka: Kurz je limitovaný počtom účastníkov (10-14 ľudí max)

Otvára sa podľa záujmu.

Začiatok: 24.1.2023   9:00hod       Koniec: 26.1.2023   12:00hod