Kurz montáže klimatizačných zariadení – vyhl. č.508/2009 Z.z.

Kurz montáže klimatizačných zariadení – vyhl. č.508/2009 Z.z.

Poznámka k cene: V cene je zahrnuté školenie, ubytovanie, strava a štartovací balíček.

Cena bez DPH: 950 eur   

Cena s DPH: 1.140 eur

Termín kurzu:  21.-23.06.2023; 25.-27.09.2023; 13.-15.11.2023

Poznámka: Kurz je limitovaný počtom účastníkov (10-14 ľudí max)

Otvára sa podľa záujmu.

Začiatok: prvý deň kurzu   9:00hod       Koniec: posledný deň kurzu   12:00hod