Praktický kurz Montér klimatizér

Praktický kurz Montér klimatizér

Poznámka k cene: V cene je zahrnuté školenie, ubytovanie, strava a štartovací balíček.

Cena bez DPH: 950 eur   

Cena s DPH: 1.140 eur

Preferovaný termín kurzu uveďte do poznámky prihlášky.

Poznámka: Kurz je limitovaný počtom účastníkov (10-14 ľudí max)

Otvára sa podľa záujmu.

Začiatok: prvý deň kurzu   9:00hod       Koniec: posledný deň kurzu   12:00hod