Kurz montáže Tepelných čerpadiel – vyhl. č.508/2009 Z.z.

Kurz montáže Tepelných čerpadiel – vyhl. č.508/2009 Z.z.

AKTUÁLNY TERMÍN:

19-21. apríl 2023

Cena za kurz:
1.250 eur bez DPH = 1.500 eur s DPH

Na základe vyplneného formulára vám zašleme presné inštrukcie.