Prípravný kurz na skúšky odbornej spôsobilosti podľa vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z. § 18 odst 2 .

Prípravný kurz na skúšky odbornej spôsobilosti podľa vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z. § 18 odst 2 .

AKTUÁLNY TERMÍN:
25. – 26. 1., alebo 1. – 2. 2. 2021 (skúšky 26. 1. a 2. 2. 2021)
Cena za kurz:
SKUPINA A – 250,- €
SKUPINA B – 150,- € kurz a skúška v jeden deň.

Na základe vyplneného formulára vám zašleme presné inštrukcie.